Menu Midi

MD.Menu midi
Menu midi

11.00 €

Menu Malin

13.50 €

Menus Maki Sushi Sashimi

12.50 €
14.00 €
16.00 €
14.00 €
14.00 €
15.00 €
15.00 €
15.00 €
18.00 €
17.00 €
15.00 €
14.50 €

Menu Yakitori

7.80 €
10.50 €
12.50 €
12.00 €
16.00 €
13.50 €

Menu Chirachi

13.80 €

Menu Mixte

13.50 €
15.50 €
14.50 €
16.00 €
14.50 €
15.50 €

Nos Bateaux

18.80 €
38.00 €
65.00 €

Menu Plats Chaud

13.80 €
12.80 €
9.80 €